Special Offers

TU 01 VNĐ1338

TU 01

TU 01

TU 01, big size, màu đỏ, hồng, nâu, chất liệu da tổng hợp
Order big size, màu đỏ, hồng, nâu, chất liệu da tổng hợp Đỏ @ VNĐ1 338 00
TU 02 VNĐ1299

TU 02

TU 02

Kính thước 35cmx22cmx12cm, màu hồng, nâu, đen
Order kính thước 35cmx22cmx12cm, màu hồng, nâu, đen
TU 03 VNĐ1378

TU 03

TU 03

TU 03, màu kem, đen. Kích thước: 38cmx32cmx14cm
Order màu kem, đen. Kích thước: 38cmx32cmx14cm
TU04 VNĐ1600

TU04

TU04

TU04, các màu theo hình, kích thước 27cmx24cmx8.5cm
Order TU04, các màu theo hình, kích thước 27cmx24cmx8.5cm
TU05 VNĐ1599

TU05

TU05

màu sắc như hình. Kích thước: 25cmx27cmx7cm
Order màu sắc như hình. Kích thước: 25cmx27cmx7cm

Recent Products

TU 01 VNĐ1338

TU 01

TU 01

TU 01, big size, màu đỏ, hồng, nâu, chất liệu da tổng hợp
Order big size, màu đỏ, hồng, nâu, chất liệu da tổng hợp Đỏ @ VNĐ1 338 00

TU 01

VNĐ1338

TU 01, big size, màu đỏ, hồng, nâu, chất liệu da tổng hợp

TU 02 VNĐ1299

TU 02

TU 02

Kính thước 35cmx22cmx12cm, màu hồng, nâu, đen
Order kính thước 35cmx22cmx12cm, màu hồng, nâu, đen

TU 02

VNĐ1299

Kính thước 35cmx22cmx12cm, màu hồng, nâu, đen

TU 03 VNĐ1378

TU 03

TU 03

TU 03, màu kem, đen. Kích thước: 38cmx32cmx14cm
Order màu kem, đen. Kích thước: 38cmx32cmx14cm

TU 03

VNĐ1378

TU 03, màu kem, đen. Kích thước: 38cmx32cmx14cm

TU04 VNĐ1600

TU04

TU04

TU04, các màu theo hình, kích thước 27cmx24cmx8.5cm
Order TU04, các màu theo hình, kích thước 27cmx24cmx8.5cm

TU04

VNĐ1600

TU04, các màu theo hình, kích thước 27cmx24cmx8.5cm

TU05 VNĐ1599

TU05

TU05

màu sắc như hình. Kích thước: 25cmx27cmx7cm
Order màu sắc như hình. Kích thước: 25cmx27cmx7cm

TU05

VNĐ1599

màu sắc như hình. Kích thước: 25cmx27cmx7cm

TU 06 VNĐ1650

TU 06

TU 06

TU 06, màu sắc như hình, Kích thước: 47cmx40cmx18cm
Order TU 06, màu sắc như hình, Kích thước: 47cmx40cmx18cm Hồng @ VNĐ1 650 00

TU 06

VNĐ1650

TU 06, màu sắc như hình, Kích thước: 47cmx40cmx18cm

TU07 VNĐ1765

TU07

TU07

TU07, màu sắc như hình. Kích thước: 39cmx32cmx14cm
Order màu sắc như hình. Kích thước: 39cmx32cmx14cm

TU07

VNĐ1765

TU07, màu sắc như hình. Kích thước: 39cmx32cmx14cm